Webbkonsul´t ~en ~er

Webb·kon·­sult[‑sul´t]~en ~er

• råd­givande specialist som å­tar sig special­uppdrag inom webbområdet